Wyłącz aplikację Tracker Mobile

Zaloguj się poniżej. Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę. Szukaj w.

Włączanie i wyłączanie usługi lokalizacji dla połączeń alarmowych

Nabór na Moderatorów. Zaloguj się, aby obserwować tę zawartość Obserwujący 0. Czy jeżeli mam włączoną funkcje mobile tracker, a ktoś go znajdzie i zrobi Hard Reset to czy funkcja będzie nadal aktywna? Poprzednia 1 2 Dalej Strona 1 z 2. Rekomendowane odpowiedzi. Napisano 3 Kwietnia edytowane. Edytowane 3 Kwietnia przez Fenek Doprecyzowano tytuł. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach. Crash Napisano 3 Kwietnia Napisano 5 Kwietnia WItam, Rozmawiałem ze znajomym, który stwierdził, że jak ktoś zrobi HR to i tak bez karty sim wejdzie do menu i wyłączy tą funkcje.

BarteQk Gdzie jest ta opcja w telefonie aby ją włączyć? Ta usułga znajduje sięw menu zabezbieczenia. Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony. Geolocation : Block prevents users from turning on location services on the device.

Udostępnianie Internetu : Ustawienie Blokuj uniemożliwia udostępnianie połączenia internetowego na urządzeniu. Internet sharing : Block prevents Internet connection sharing on the device. Resetowanie telefonu : Ustawienie Blokuj uniemożliwia użytkownikom wyczyszczenie lub zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych. Phone reset : Block prevents users from wiping or doing a factory reset on the device. Zmiana tych zasad nie ma wpływu na ładowanie przez port USB.

Changing this policy doesn't affect USB charging. To ustawienie nie ma wpływu na ładowanie przy użyciu portu USB. USB charging isn't affected by this setting. Tryb przeciwkradzieżowy tylko urządzenia przenośne : Ustawienie Blokuj uniemożliwia użytkownikom wybranie preferencji trybu ochrony przed kradzieżą na urządzeniu. AntiTheft mode mobile only : Block prevents users from selecting AntiTheft mode preference on the device. Cortana : Ustawienie Blokuj powoduje wyłączenie asystenta głosowego Cortana na urządzeniu. Cortana : Block disable the Cortana voice assistant on the device. Gdy Cortana jest wyłączona, użytkownicy mogą nadal wyszukiwać elementy na urządzeniu.

When Cortana is off, users can still search to find items on the device. Domyślnie system operacyjny może zezwalać na Cortanę. By default, the OS might allow Cortana. Nagrywanie głosu tylko urządzenia przenośne : Ustawienie Blokuj uniemożliwia użytkownikom korzystanie z rejestratora głosu na urządzeniu.

Voice recording mobile only : Block prevents users from using the device voice recorder on the device. Domyślnie system operacyjny może zezwalać aplikacjom na rejestrowanie głosu. By default, the OS might allow voice recording for apps.


  • Lokalizacja wiadomości tekstowej GPS.
  • Dowiedz się tutaj jest właściwe sposoby, aby wykonać szczelinę GPS na telefonie z Androidem.
  • Zobacz SMS lub komórki My Girlfrient Records?
  • Aplikacja Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne i Apple TV | Najczęściej zadawane pytania?
  • Sports Tracker - .

Modyfikacja nazwy urządzenia tylko urządzenie przenośne : Ustawienie Blokuj uniemożliwia użytkownikom zmianę nazwy urządzenia. Device name modification mobile only : Block prevents users from changing the name of the device. Dodaj pakiety aprowizacji : Ustawienie Blokuj uniemożliwia uruchamianie agenta konfiguracji środowiska uruchomieniowego, który instaluje pakiety aprowizacji na urządzeniu. Add provisioning packages : Block prevents the run time configuration agent that installs provisioning packages on the device.

Usuń pakiety aprowizacji : Ustawienie Blokuj uniemożliwia uruchamianie agenta konfiguracji środowiska uruchomieniowego, który usuwa pakiety aprowizacji z urządzenia. Remove provisioning packages : Block prevents the run time configuration agent that removes provisioning packages from the device. Odnajdywanie urządzeń : Ustawienie Blokuj uniemożliwia wykrywanie urządzenia przez inne urządzenia. Device discovery : Block prevents the device from being discovered by other devices.

Przełącznik zadań tylko urządzenia przenośne : Ustawienie Blokuj uniemożliwia przełączanie zadań na urządzeniu. Task Switcher mobile only : Block prevents task switching on the device.

Darmowa aplikacja do biegania – sprawdź popularne aplikacje dla biegaczy

Okno dialogowe błędu karty SIM tylko urządzenia przenośne : Ustawienie Blokuj powoduje, że na urządzeniu nie będą wyświetlane komunikaty o błędach, gdy karta SIM nie zostanie wykryta. Domyślnie system operacyjny może wyświetlać komunikaty o błędach. By default, the OS might show the error messages. Obszar roboczy pisma odręcznego : Wybierz, czy i jak użytkownicy uzyskują dostęp do obszaru roboczego pisma odręcznego. Ink Workspace : Choose if and how user access the ink workspace. Urządzenie jest automatycznie ponownie konfigurowane i rejestrowane do zarządzania.

The device is automatically reconfigured and re-enrolled into management. Domyślnie system operacyjny może uniemożliwiać korzystanie z tej funkcji. By default, the OS might prevent this feature.

Wymagaj od użytkowników połączenia z siecią podczas konfiguracji urządzenia : Wybierz ustawienie Wymagane , aby urządzenia łączyły się z siecią przed wyjściem poza stronę Sieć podczas instalacji systemu Windows. Require users to connect to network during device setup : Choose Require so the device connects to a network before going past the Network page during Windows setup. Domyślnie system operacyjny może umożliwiać użytkownikom przejście przez stronę Sieć nawet w przypadku braku połączenia z siecią.

Darmowa aplikacja do biegania - sprawdź popularne aplikacje dla biegaczy - MobileClick

By default, the OS might allow users to go past the Network page, even if it's not connected to a network. Ustawienie zostanie zastosowane po kolejnym wyczyszczeniu lub zresetowaniu urządzenia. The setting becomes effective the next time the device is wiped or reset. Podobnie jak w przypadku wszelkich innych konfiguracji usługi Intune, urządzenie musi być zarejestrowane i zarządzane w usłudze Intune, aby otrzymać ustawienia konfiguracji.

Like any other Intune configuration, the device must be enrolled and managed by Intune to receive configuration settings. Jeśli urządzenie jest zarejestrowane i otrzymuje zasady, zresetowanie go wymusi zastosowanie ustawienia podczas kolejnej instalacji systemu Windows. But once it's enrolled, and receiving policies, then resetting the device enforces the setting during the next Windows setup.

Bezpośredni dostęp do pamięci : Pozycja Blokuj uniemożliwia bezpośredni dostęp do pamięci dla wszystkich podrzędnych portów PCI z możliwością podłączenia podczas pracy, dopóki użytkownik nie zaloguje się do systemu Windows. Pozycja Włączone wartość domyślna zezwala na bezpośredni dostęp do pamięci nawet wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany. Enabled default allows access to DMA, even when a user isn't signed in.

Kończ procesy z Menedżera zadań : To ustawienie określa, czy użytkownicy niebędący administratorami mogą używać Menedżera zadań do kończenia zadań. End processes from Task Manager : This setting determines whether non-administrators can use Task Manager to end tasks.

Pozycja Blokuj uniemożliwia użytkownikom standardowym niebędącym administratorami używanie Menedżera zadań do zakończenia procesu lub zadania na urządzeniu. Block prevents standard users non-administrators from using Task Manager to end a process or task on the device. Domyślnie system operacyjny może umożliwiać użytkownikom standardowym zakończenie procesu lub zadania za pomocą Menedżera zadań.

By default, the OS might allow standard users to end a process or task using Task Manager. Powiadomienia centrum akcji tylko dla urządzeń przenośnych : Ustawienie Blokuj zapobiega wyświetlaniu powiadomień Centrum akcji na ekranie blokady urządzenia. Action center notifications mobile only : Block prevents Action Center notifications from showing on the device lock screen.

Aplikacja na Androida udaje mapę koronawirusa. Blokuje urządzenie i żąda okupu

Domyślnie system operacyjny może umożliwiać użytkownikom wybranie, które aplikacje mogą wyświetlać powiadomienia na ekranie blokady. By default, the OS might allow users to choose which apps show notifications on the lock screen. To ustawienie powoduje zablokowanie obrazu bez możliwości późniejszej zmiany. This setting locks the image, and can't be changed afterwards. Konfigurowany przez użytkownika limit czasu ekranu tylko urządzenia przenośne : Ustawienie Zezwalaj pozwala użytkownikowi na ustawianie czasu.

User configurable screen timeout mobile only : Allow lets users configure the screen timeout. Domyślnie system operacyjny może nie zapewniać użytkownikom tej opcji. By default, the OS might not give users this option. Cortana na zablokowanym ekranie tylko komputery : Ustawienie Blokuj uniemożliwia użytkownikom interakcję z Cortaną, gdy jest wyświetlany ekran blokady. Cortana on locked screen desktop only : Block prevents users from interacting with Cortana when the device is on the lock screen. Domyślnie system operacyjny może zezwalać na interakcję z Cortaną.

By default, the OS might allow interaction with Cortana. Wyskakujące powiadomienia na zablokowanym ekranie : Ustawienie Blokuj zapobiega wyświetlaniu wyskakujących powiadomień na ekranie blokady urządzenia. Toast notifications on locked screen : Block prevents toast notifications from showing on the device lock screen. Domyślnie system operacyjny może zezwalać na te powiadomienia.


  • Smart Car – Samochód zawsze pod kontrolą | T-Mobile.
  • Darmowy mobilny szpieg na telefon z systemem Android Windows.
  • Uważaj na aplikacje "śledzące" koronawirusa. To może być pułapka - ?
  • Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!.
  • Szpieg na telefon komórkowy AGPS Szpiegowanie;

By default, the OS might allow these notifications.