Wakuj aplikację, która może łatwo uzyskać dostęp do rozmów Facebooka chłopaka lub męża

Może w Białej, bo stamtąd wywodziły się rodziny młodej pary, a być może w Krakowie. Emilia jako mała dziewczynka, odwiedzała swoich krewnych w Białej, a nawet jako mężatka spodziewająca się dziecka. Tam w roku urodziła córkę Olgę. Mąż Emilii, Karol Wojtyła spędził tu dzieciństwo i młodość. Wprawdzie urodził się w pobliskim Lipniku, ale te dwie miejscowości stykały się ze sobą, więc połączyły się i przyjęły nazwę Biała Krakowska, a w zostały zespolone z położonym po drugiej stronie rzeki Białej, Bielskiem, tworząc Bielsko-Białą. Obecnie Lipnik jest dzielnicą Bielska-Białej.

Przodkowie Karola Wojtyły seniora wywodzili się z Czańca koło Kęt. Jego ojciec Maciej nie pozostał na roli lecz nauczył się krawiectwa i przybył do Lipnika, gdzie było łatwiej o pracę. W roku urodził mu się syn Karol. Losy Emilii i jej męża Karola były podobne. Oboje w dzieciństwie stracili matki. Anna Wojtyła, matka Karola umarła, gdy Karol miał zaledwie dwa lata. Maciej Wojtyła po śmierci żony z synem Karolem przeniósł się do Białej. Ożenił się w roku z Anną Newald z Białej, ale ona po niecałych trzech latach także zmarła, w r. Ich córka Stefania urodziła się w r. Od tej chwili Karol miał przyrodnią siostrę.

W r. Karol zaczął chodzić do szkoły w Białej, gdzie ukończył 5 klas, a następnie rozpoczął naukę w niemieckim gimnazjum państwowym w Bielsku.

- Przegląd Powszechny

Jako czternastolatek, po ukończeniu trzeciej klasy przerwał naukę i rozpoczął pracę w zakładzie krawieckim swego ojca, mając zamiar pozostać w tym zawodzie, a gdy ukończył 21 lat, nadszedł obowiązek służby wojskowej na terenie zaboru austriackiego. Każdy żołnierz miał służyć w pułku stacjonującym najbliżej miejsca zamieszkania. Karol podlegał komisji wojskowej w Wadowicach i tam musiał się stawić.

Otrzymał przydział do Pułku Piechoty, tzw. Wadowickiego, i w październiku roku rozpoczął służbę.


  • Jak szpiegować na mój telefon Android Smartphone Spy Service;
  • Informacje o Radca Minister.
  • Nowy czas rzeczywistego GPS Android Mobile Tracking?

Odtąd koszary w Wadowicach były jego domem, tylko na przepustki przyjeżdżał do ojca i macochy do Białej. Po roku został przeniesiony na dwa lata do Lwowa. Po ukończeniu trzyletniej służby postanowił pozostać na stałe w wojsku. Przez rok przebywał w koszarach w Wadowicach, a od stycznia r.

Emilia Kaczorowska - piękna, szczupła o ciemnych oczach i bujnych włosach, zdobyła nienaganne maniery, ubierała się gustownie i wytwornie. Cechowała ją wysoka kultura i uosobienie kobiecości. Całe młode życie spędziła w Krakowie. Mieszkała z ojcem, macochą i rodzeństwem niedaleko Wawelu.

W W W - P o L

On - Karol Wojtyła - przystojny mężczyzna, starszy od niej o pięć lat, wojskowy z trzema gwiazdkami, podoficer, zawsze w mundurze, pracował w koszarach Franciszka Józefa. Oboje pochodzili z rodzin o silnej tradycji katolickiej, wiara była ważną częścią życia. Ślub wzięli w kościele garnizonowym 10 lutego roku. Wynajęli mieszkanie we wsi Krowodrza, która w roku została jako dzielnica włączona do Krakowa.

Niebawem znaleźli dogodniejsze mieszkanie w Krakowie przy ulicy Kościuszki. Szczęśliwa Emilia z radością przyjęła obowiązki matki, żony i gospodyni.

pobierz - Nestor

Syn rósł szybko. Emilia i Karol Wojtyłowie z synem Edmundem, Kraków, r. Cesarz Franciszek Józef podjął decyzję o mobilizacji. Karol Wojtyła brał w niej udział - otrzymał medal pamiątkowy, ale zarazem rozpoczął starania o przeniesienie do służby urzędniczej. Służył w wojsku 12 lat, a od 9 lat jako żołnierz zawodowy. Jego żona czuła dumę, że ma tak cenionego męża, ale wkrótce nastąpiły poważne zmiany w życiu Wojtyłów, musieli opuścić Kraków i przenieść się do Wadowic. Miasto to należało do różnych ośrodków wojskowych w Galicji, znajdowały się tam koszary kawalerii, szpital wojskowy, a nawet kościół garnizonowy.

Częste defilady wojskowe były czymś normalnym. Tu Karol Wojtyła rozpoczął karierę wojskowego urzędnika. Zaliczony do korpusu oficerskiego, otrzymał podwyżkę pensji, choć nie była zbyt wysoka. Atmosfera Wadowic w pewnym sensie mogła przypominać Emilii klimat Krakowa, tutaj także osiedlali się artyści, mieszkała inteligencja: lekarze, urzędnicy państwowi, nauczyciele, prawnicy. Było też dużo kościołów, bibliotek, rozwijała się kultura, odbywały się koncerty i przedstawienia teatralne. Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Cesarz Franciszek Józef ogłosił mobilizację.

Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Rosji. Galicyjskie pułki piechoty wykrwawione w wielu bitwach zaczęły się wycofywać. A ponieważ front zbliżał się do Wadowic, Karol Wojtyła otrzymał rozkaz ewakuacji do Hranic na Morawach. Na szczęście miał prawo zabrać ze sobą rodzinę. Hranice były położone km od Wadowic. Emilia jeszcze nie zdążyła zadomowić się w Wadowicach, gdy już musiała je opuszczać. Wyjazd zarówno dla niej jak i małego 8-letniego Edmunda, ucznia drugiej klasy szkoły podstawowej, był wielkim przeżyciem. Pobyt rodziny w Hranicach trwał 11 miesięcy. Karol Wojtyła podjął pracę kancelaryjną i kontynuował ją, podczas walk organizował zaplecze dla swych oddziałów walczących na froncie.

Emilia w Hranicach zetknęła się z realizmem wojny, z okrucieństwem, cierpieniem i śmiercią, gdyż z frontu przywożono rannych i chorych do dwu szpitali wojskowych, i chociaż nie wszystko mogła zobaczyć na własne oczy, na bieżąco wiedziała o wszystkim, co się dzieje od męża. Był to dla niej bardzo trudny okres. Bała się o los 12 Rodzina Papieża najbliższych syna i męża, zwłaszcza, że mogli zarazić się rozprzestrzeniającą się w mieście chorobą zakaźną. Żołnierze masowo umierali na tyfus.

Brakowało niezbędnej higieny. Narastało poczucie zagrożenia, bezsilności i niemocy. Po bitwie pod Gorlicami, front wojny z Rosją zaczynał się cofać, przesuwał się na wschód. W połowie roku Wojtyłowie powrócili do Wadowic, gdzie Karol kontynuował służbę kancelaryjną w Pułku Piechoty jako wojskowy asystent ewidencyjny. Tę funkcję pełnił do końca służby w cesarsko-królewskiej armii austriackiej czyli do końca października roku.

Wiadomo jednak, że w czasie I wojny światowej właśnie w Wadowicach dostał się pod ostrzał artyleryjski Rosjan. Za odwagę i wyjątkową subordynację otrzymał nawet austriacki Żelazny Krzyż Zasługi z Koroną 3 klasy. Od 1 września roku Edmund znów mógł się uczyć w swojej szkole, teraz poszedł już do czwartej klasy, a jego matka Emilia spodziewała się drugiego dziecka. Karol w poczuciu bezpieczeństwa odwiózł ją do rodziny w Białej.

Dziecko nie mogło oddychać, zachłysnęło się wodami płodowymi, Emilia ochrzciła je wodą, bez księdza i nadała córce imiona Olga Maria. Po szesnastu godzinach niemowlę zmarło na rękach zbolałej matki. Żywej córeczki nie widział nawet ojciec, który przyjechał następnego dnia. Po trzech dniach dziecko zostało pochowane na cmentarzu w Białej.

10 UKRYTYCH FUNKCJI w MESSENGER! 📱

Po pogrzebie Emilia z Karolem musieli wrócić do Wadowic, gdzie czekał na nich Edmund. Emilia była w szoku. Bolała nad utratą córki. Dużo czasu poświęcała Edmundowi, który skończył szkołę powszechną.

Powoli wracała do prozy życia. Patrzyła w przyszłość i częściej niż zwykle chodziła do kościoła. Wojtyłowie długo się zastanawiali jaką wybrać szkołę dla Edmunda, a nie mieli zbyt dużo środków na jego kształcenie.

Welcome to Scribd!

Wreszcie zdecydowali, że pójdzie do szkoły wojskowej w Enns, która mniej obciąży finansowo rodzinę. W szkole niższej nauka trwała 4 lata, a potem wojskowa wyższa szkoła realna, następnie po 3 latach matura, a po maturze najzdolniejszych kierowano do szkoły kadetów. W szkołach wojskowych nawet tych niższych, uczniowie kształcili się na koszt państwa. Emilia tęskniła za synem, martwiła się o niego, Wielkie osobowości czasem odwiedzała go w Górnej Austrii; z Wadowic jechała do Wiednia, a potem do Linzu i jeszcze kilkanaście kilometrów do Enns.

Zmiany polityczne, takie jak klęska Niemiec, rozpad Austro-Węgier, rewolucja w Rosji i przede wszystkim powstanie niepodległej Polski 11 listopada r. Polska pojawiła się znów na mapie świata. Gdy 31 X r.